Nữ quản lý CỬA HÀNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Phụ trách tối ưu các chỉ số hoạt động (chi phí, tồn kho hàng hoá, vật dụng...)

• Theo dõi quy trình, giám sát & tối ưu các hoạt động khối cửa hàng....

Nữ trợ lý GIÁM ĐỐC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

• Thực hiện các Báo cáo dưới sự hướng dẫn của Quản lý. 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý...

NHÂN VIÊN KINH DOANH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Căn cứ kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty đề ra, lên kế hoạch và triển khai hoạt động kinh doanh trên các kênh phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu đặt ra....

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
LƯU ĐỘNG

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Thời gian làm việc linh động hoặc theo sự điều động của quản lý.

Một tháng làm 26 ngày. Thưởng chuyên cần và đạt chỉ tiêu điểm bán.